Logga in / Registrera nu
Totalt0kr 0.00
Kundvagn
kr 0.00
0 produkter

Privacy Policy

Inledning
Välkommen till FotoStudio Märsta (även Fuji Foto Center Östermalm och Fuji Fotocenter Vällingby)online fototjänst, som levereras till dig av Netlife. Följande villkor reglerar din användning av FotoStudio Märsta-tjänsten. Genom att du använder dig av FotoStudio Märsta-tjänsten accepterar du villkoren för tjänsten och ett juridiskt bindande avtal skapas. Vi ber dig därför att läsa villkoren för tjänsten noggrant.

OBS! OBS! Minsta debitering är 50:- + ev expresstillägg. OBS! OBS!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

LEVERANSINFORMATION DIGITALT:

1. Vi skickar inget mejl vid färdig order.
2. 1 timmes beställning är färdig på 1 timme.
3. 2 dagars beställning är färdig på 2 dagar, ej 1 timme.
4. Vill du ha bilderna på 1 dag, beställ 1 timmes order.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Varumärke och copyright

FotoStudio Märsta och alla därtill hörande bilder, logotyper och namn på tjänster utgör varumärken för FotoStudio Märsta. Tredje parts varumärken, som används i anslutning till denna tjänst, utgör respektive ägares egendom. Du äger inte rätt att använda något varumärke i samband med någon produkt eller tjänst utan uttryckligt medgivande från ägaren till respektive varumärke.

Du bör utgå från att allt innehåll eller andra arbeten, som är tillgängliga för dig genom denna tjänst (sammanfattningsvis "innehållet"), skyddas av copyright eller av andra egendomsrättigheter. Du har ingen rätt att kopiera, skapa arbeten som kan härledas till, distribuera, visa eller framföra något av innehållet utan uttryckligt tillstånd från ägaren av det aktuella innehållet.


Din copyright

FotoStudio Märsta respekterar andras upphovsmannarättigheter. Om du tror att intrång har skett i din copyright för ett arbete, ber vi dig kontakta FotoStudio Märsta. När vi har tagit emot dina klagomål, kommer FotoStudio Märsta eventuellt att ta bort det innehåll, som du anser gör intrång i din copyright. Dessutom kan FotoStudio Märsta komma att avsluta kontot för den medlem, som förefaller att göra intrång i dina upphovsmannarättigheter.

FotoStudio Märsta hävdar ingen egendomsrätt med avseende på någon bild, som finns i något av dina fotoalbum. För det enda syftet att visa dina bilder genom ditt FotoStudio Märsta-album och fullgöra eventuella beställningar, som du och de inbjudna till ditt album lämnar in, beviljar du FotoStudio Märsta en royaltyfri licens utan ensamrätt för användning, kopiering, distribution och visning av dessa bilder.


Ditt uppträdande

Oacceptabla handlingar och innehåll, som beskrivs ytterligare här nedan, kommer att utgöra grund för att stänga av dig från tillgång till vår tjänst, för att ta bort utlagt material och för att inte fullgöra din beställning. Villkoren för att du ska få använda denna tjänst är att du inte:
(a) lämnar in, offentliggör, e-postar eller på annat sätt överför något innehåll som är olagligt, skadligt, hotfullt, trakasserande, ärekränkande, oanständigt, vulgärt, gör intrång i andras personliga integritet, är fyllt av hat eller på annat sätt anstötligt;
(b) lämnar in, offentliggör, e-postar eller på annat sätt överför något innehåll, som du inte har rätt att överföra;
(c) skadar minderåriga på något sätt;
(d) förfalskar sidhuvudstexter eller på annat sätt manipulerar identifierare för att maskera ursprunget för något innehåll, som överförs genom denna webbplats;
(e) lämnar in, offentliggör, e-postar eller på annat sätt överför material som innehåller virus för program eller annan datorkod, filer eller program som skapats för att avbryta, förstöra eller begränsa funktionen hos något datorprogram;
(f) stör eller avbryter (eller försöker störa eller avbryta) denna webbplats eller servrar eller nätverk anslutna till denna webbplats eller inte följer några av kraven, rutinerna, riktlinjerna eller bestämmelserna för nätverksanslutning till denna webbplats;
(g) ger uttryck för smädelser, stötande språk och bilder, obscenitet eller pornografi eller annat material, som skulle kunna ge upphov till någon form av skadeståndsskyldighet i civil- eller brottmål enligt tillämplig lag eller bryter mot några lagar eller bestämmelser från något styrande organ, som utgör laga forum för FotoStudio Märsta, dess dotterbolag eller användare.


Ingen styrning av innehållet

FotoStudio Märsta kontrollerar inte innehållet i någon användares album och har ingen skyldighet att för något ändamål kontrollera sådant innehåll. För allt innehåll, som levereras av användare av denna tjänst ansvarar uteslutande respektive användare, inte FotoStudio Märsta.


Friskrivande från garanti och begränsning av ansvarsskyldighet
Denna webbplats och alla produkter och tjänster, som FotoStudio Märsta erbjuder, tillhandahålls "i befintligt skick" utan några som helst garantier. I den utsträckning som lagen medger friskriver sig FotoStudio Märsta från alla garantier för säkerhet, tillförlitlighet, punktlighet och funktion med avseende på denna tjänst.

I din egenskap av användare måste du vara införstådd med och överens om att såväl inlämnande av film och digitala bilder till FotoStudio Märsta som nedladdning eller överföring av något material via FotoStudio Märsta-tjänsten sker efter eget gottfinnande och på egen risk och att enbart du själv är ansvarig för eventuell förlust eller skada på din film eller bild och alla skador i ditt datorsystem eller förlust av data, som beror på nedladdning eller överföring av något material. Vid eventuell förlust av eller skada på din film ska FotoStudio Märsta endast vara skyldiga att ersätta detta med samma mängd oexponerad film jämte framkallning.

Förutom vad som uttryckligen angivits i föregående stycke, ska FotoStudio Märsta i den utsträckning lagen medger inte vara skadeståndsskyldiga för några direkta eller indirekta skador, även om FotoStudio Märsta har blivit underrättade om möjligheten för sådana skador.


Allmänna villkor

Alla juridiska frågor, som uppkommer ur eller har samband med användningen av denna tjänst, ska tolkas i enlighet med lagarna i Sverige utan hänsyn till motstridiga lagprinciper. Dessa villkor för tjänsten utgör hela överenskommelsen mellan dig och FotoStudio Märsta med avseende på användningen av denna tjänst